Zakończenie roku szkolnego

Kończący się rok szkolny był pierwszym, w którym zaczęła obowiązywać reforma edukacji. Po raz pierwszy podsumowywaliśmy wyniki klas siódmych. Żegnając uczniów Szkoły Podstawowej oraz ostatnich klas gimnazjalnych pani Dyrektor w szczególny sposób doceniła uczniów, którzy uzyskali najlepsze wyniki w nauce, brali udział w konkursach przedmiotowych oraz swoim wzorowym zachowaniem dbali o dobre imię szkoły. Żegnając się z nimi życzyła wszystkim szczęśliwych i bezpiecznych wakacji oraz jeszcze większych sukcesów w przyszłym roku szkolnym.

Galeria zdjęć

Pożegnanie klas trzecich gimnazjum

20 czerwca w naszej szkole odbyło się miejskie zakończenie roku szkolnego trzecich klas gimnazjum. Spotkanie było doskonałą okazją do wspomnień, podsumowań i podziękowań. Na uroczystości nie zabrakło uczniów, wychowawców, rodziców, dyrektorów miejskich zespołów szkół, obecny był także Sekretarz Miasta Gorlice Daniel Janeczek, który reprezentował Burmistrza Rafała Kuklę oraz Wiceprzewodnicząca Rady Miasta Mariola Migdar. Czytaj dalej…

Ewaluacja wewnętrzna w Miejskim Zespole Szkół nr 5 im. ks. Jana Twardowskiego w Gorlicach

Dotycząca problemów występujących w przyswajaniu wiadomości i umiejętności matematycznych  u uczniów klas czwartych szkoły podstawowej

W roku szkolnym 2017/18, w ramach ewaluacji wewnętrznej w MZS nr 5, dotyczącej nauczania matematyki, uczniowie klas czwartych pisali trzy „Sesje z plusem”, czyli badania wyników nauczania matematyki po klasie trzeciej (sesja nr 1), po I półroczu klasy czwartej (sesja nr 2) i po klasie czwartej (sesja nr 3). Sesje przeprowadza się w wielu szkołach na terenie całego kraju.

Twórcą sesji jest wydawnictwo GWO, które przyznało naszej szkole Certyfikat udziału w Projekcie Edukacyjnym – LEPSZA SZKOŁA edycja 2017/2018.

 

Bez tytułu

Nauczyciele opracowali również ankiety dla rodziców i uczniów dotyczące nauki matematyki. Na podstawie wyników z napisanych sesji i ankiet komisja ewaluacyjna sporządziła raport. Czytaj dalej…