Spotkanie Szkolnych Kół Caritas

„Szczęście człowieka na ziemi zaczyna się dlań wtedy, gdy zapominając o sobie zacznie żyć dla bliźnich

(Mikołaj Gogol)

Dnia 7 czerwca 2018 roku w Jaśle odbyło się diecezjalne spotkanie SKC, by wspólnie podsumować miniony rok działalności. Uczestniczyli w nim przedstawiciele uczniów działający w SKC w naszej szkole wraz z p. Iwoną Stec –Opiekunem Koła i Ks. Krzysztofem – Asystentem kościelnym SKC. Spotkaniu towarzyszyła ikona Matki Bożej Syryjskiej – Współczującej. Czytaj dalej…