Rajd pieszy

Pierwszego maja uczniowie klas 6a, 6c i IIa gimnazjum z wychowawczyniami udali się na rajd, którego celem była popularyzacja turystyki pieszej, promowanie aktywności fizycznej i poznawanie walorów krajoznawczych regionu. Zwieńczeniem długotrwałej wędrówki było ognisko i gry zespołowe. Po miłym, acz aktywnym wypoczynku przy ulicy Kościuszki uczestnicy wrócili na teren szkoły.

Galeria zdjęć