KONKURS CZYTELNICZY „FERIE Z KSIĄŻKĄ”

Biblioteka szkolna zaprasza uczniów do udziału w konkursie czytelniczym „Ferie z książką”.

Cele konkursu:

– promocja książki i czytelnictwa
– rozbudzanie pasji czytelniczej oraz zamiłowania do literatury

– kształtowanie umiejętności przekazywania przeczytanej treści
– rozwijanie umiejętności formułowania myśli i sądów

Regulamin konkursu:

  1. Konkurs jest skierowany do uczniów klas 1-3 oraz 4-7 Szkoły Podstawowej nr 5.
  2. Uczniowie, którzy chcą wziąć udział w konkursie mają za zadanie wypożyczyć z biblioteki szkolnej książki spoza kanonu lektur szkolnych i przeczytać je podczas ferii zimowych.
  3. Uczniowie klas 1-3 mają narysować ilustrację według własnego pomysłu do jednej z przeczytanych książek (nie przerysowywać ilustracji znajdujących się w książce!).
  4. Uczniowie klas 4-7 mają napisać krótką recenzję książki, zachęcającą rówieśników do jej przeczytania – 7-10 zdań napisanych czytelnym pismem, poprawnie pod względem stylistycznym i ortograficznym.
  5. Prace opatrzone podpisem (imię i nazwisko ucznia, klasa oraz autor i tytuł książki) należy składać w bibliotece szkolnej do dnia 2 marca 2018r.,najlepiej wraz z oddawaną książką.
  6. Ocenie podlegać będzie poprawność językowa, ortograficzna i interpunkcyjna, bogactwo językowe oraz kompozycja pracy.
  7. Oceny prac dokona komisja konkursowa, która wybierze najlepsze prace.
  8. Autorzy zwycięskich prac otrzymają nagrody książkowe.